Tag: buraq

Hikmah Islam

Ayat Al Qur’an dan Hadits tentang Isra’ Mi’raj

Isra’ Mi’raj adalah peristiwa luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad saw. sebelum hijrah ke Madinah. Kaum…